Czym jest tao?

Czym jest tao? W każdym kraju popularna jest inna religia czy kultura. Czym jest tao? W Chinach często mówi się o tao (zamiennie dao). Jest to słowo oznaczające “ścieżkę”, “drogę” i “klucz”. W niektórych słownikach słowo to jest tłumaczone jako “nauka” lub “zasada”. Specjaliści zaliczają tao do grona podstawowych pojęć w filozofii chińskiej. Największe znaczenie termin tem na dla taoizmu, ale jest ono dość istotne także w innych światopoglądach, na przykład w konfucjanizmie. W poniższym artykule dokładnie objaśniamy, jakie znaczenie ma tao dla chińskiej filozofii. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Taoizm – informacje podstawowe

Twórcą taoizmu jest Lao – Tse. Postać ta w Europie jest określana jako Laozi. To właśnie Laozi uważany jest za twórcę taoizmu, czyli klasycznego chińskiego systemu religijno-filozoficznego. Pierwsze wzmianki na temat taoizmu pochodzą z VI w. p. n.e. w przypadku tao filozoficznego oraz III w. n. e., gdy chodzi o tao religijny. Do głównych ksiąg opisujących zasady taoizmu zaliczamy Daodejing i Zhuangzi. Specjaliści podkreślają, że tao to razem z konfucjanizmem jeden z najważniejszych systemów filozoficzno-religijnych, który obowiązuje w Państwie Środka.

Czy w tao są jacyś kapłani, podobnie jak w katolicyzmie lub islamie? Okazuje się, że nie. Nie ma tutaj kapłanów, ponieważ podstawowa zasada tao mówi, że najważniejsi są ludzie. Wielu ludzi było uważanych za przodowników, których z kolei naśladować miały wszystkie kolejne pokolenia. Wiele informacji na temat tao było przekazywanych za pośrednictwem bajek, gdyż to właśnie one najłatwiej pomagają zrozumieć dzieciom podstawowe zasady życia społecznego czy religijne.

W każdej kulturze rozpowszechnia się bajki, które mają na celu rozpowszechnianie określonego przekazu zgodnego z systemem moralności powszechnie uważanym pod daną szerokością geograficzną. W tao wszystkie legendy, bajki i baśnie pokazują wyznawcom, w jaki sposób należy postępować w swoim codziennym życiu oraz o czym koniecznie należy pamiętać, aby być osobą szczęśliwą i spełnioną.

Zasady tao

Czym jest tao?
Czym jest tao?

Istnieje kilka podstawowych zasad tao, które wyznawcy tej religii muszą stosować w swoim codziennym życiu. Pierwsza to zasada “p’u”. W tłumaczeniu oznacza ona “ścięte drzewo” bądź “drzewo w zagajniku”. Podstawowym wyznacznikiem tej zasady jest kierowanie się jak największą naturalnością. W myśl tej zasady wszystkie jednostki działają w sposób całkowicie odruchowy, dostosowany do uwarunkowań konkretnych okoliczności. W ramach omawianej zasady radość można osiągnąć tylko wtedy, gdy jest się człowiekiem szczerym, zachowującym się całkowicie naturalnie.

Druga z podstawowych zasad to “we-wei”. Oznacza ona działanie w niedziałaniu. Wskazuje ona, że świat jest bardziej potężny niż jakakolwiek inna materia. Rola człowieka jest tutaj bardzo niewielka, gdyż jest on tylko jednym z małych elementów ogromnej maszyny, której zasad funkcjonowania nie jest w stanie samodzielnie zrozumieć. “We-wei” mówi, że z tą nadprzyrodzoną siłą nie należy walczyć, tylko wręcz przeciwnie – powinniśmy się jej podporządkować.
Trzecia zasada tao to “de”. Wskazuje ona, że wszystkie rzeczy mają swoje odpowiednie, w pełni naturalne przeznaczenie. Jeżeli będziemy używali wszystkiego zgodnie z optymalnym przeznaczeniem, będziemy potrafili wypełniać swoje zadania prawidłowo, a jednocześnie uzyskamy z tego tytułu znacznie więcej satysfakcji i przyjemności.

Tao filozoficzny

Tao to jeden z podstawowych kierunków popularnej filozofii chińskiej. Zgodnie z tym kierunkiem, należy skupiać się na esencji wszechświata, który jest podstawą wszystkich zmian, z którymi mamy do czynienia. Bardzo duże znaczenie w tao filozoficznym ma rozwój duchowy, dzięki któremu można cieszyć się pełną harmonią z dao. Oprócz tego, w tao spore znaczenie ma też wcześniej opisana zasada wu-wei, która wskazuje, że powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy tylko niewielkim trybikiem w ogromnej maszynie, dzięki czemu uzyskamy pożądany spokój oraz harmonię. Myśliciele tao podkreślają również, że każdy z nas ma własną, naturalną siłę, którą powinien potrafić w sobie odnaleźć, aby móc akceptować otaczającą go rzeczywistość, a jednocześnie czerpać ze swojego życia jak najwięcej szczęścia i radości.

Tao religijny

Tao religijny łączy w sobie filozofię tao oraz szereg wierzeń ludowych. Stosuje się tu jedność zasady yin i yang, które to według przedstawicieli tego kierunku są podstawą równowagi świata, w którym funkcjonujemy. Ogromne znaczenie dla taoizmu religijnego ma także pięć żywiołów. Przypomnijmy, jest to woda, ogień, ziemia, drzewa oraz metal. Z taoizmem religijnym w dużym stopniu łączą się także inne rozmaite elementy, takie jak wewnętrzne style walki, starożytna medycyna chińska, zasady feng shui oraz alchemia.

Podsumowanie

Podstawową zasadą głoszoną przez taoizm jest konieczność dążenia do wewnętrznej harmonii oraz poczucia spełnienia. Wydawać by się mogło, że jest to proste, jednak w rzeczywistości jest wręcz odwrotnie. Wynika to z tego, że osiągnięcie tego celu może być niezwykle trudne i bardzo czasochłonne.

Angielski Francuski Niemiecki Hiszpański