Prywatna szkoła językowa jak założyć?

Działalność szkoły językowej to przede wszystkim oferta kursów językowych. Zarówno tych najbardziej popularnych, jak i niszowych. Dodatkowym jej atutem jest wydawanie certyfikatów dla uczniów. Aby nauczać w szkole, nie trzeba skończyć filologii. Prywatna szkoła językowa jak założyć? Wymagana jest jednak doskonała znajomość języka, jak i określone predyspozycje.

Natomiast zarządzanie szkołą nie wymaga kompletnie żadnych kwalifikacji. Pierwsze o co należy zadbać to oczywiście odpowiedni lokal. Większość przedsiębiorców decyduje się na wyjęcie sal szkolnych. Dzięki temu zyskują pełne wyposażenie niezbędne do nauczania, w tym tablicę czy ławki. Potrzebną przestrzeń można również zaadaptować z innego lokalu użytkowego, pamiętając jednak o zapewnieniu podstawowych akcesoriów. Należy jednak liczyć się z tym, że koszty przystosowania sali lekcyjnej mogą być wyższe niż wynajem.

Jak założyć szkołę językową?

Wiemy już na czym polega działalność szkoły językowej, warto również dowiedzieć się, jaki kryteria należy spełnić, aby ją otworzyć. Po pierwsze należy zdecydować o formie prawnej. Ustawodawca nie nakłada na przedsiębiorcę żadnych ograniczeń w tym zakresie. Dozwolone są zatem wszystkie formy prawne poza spółka partnerską, którą mogą założyć tylko osoby wykonujące tzw. wolny zawód. W związku z tym przedsiębiorcy mogą założyć:

– jednoosobową działalność gospodarcza, czyli najprostszą i najtańszą opcję,

– spółka cywilna to forma przeznaczona dla osób, które planują prowadzić firmę wraz ze wspólnikiem. Spółka nie posiada osobowości prawnej. Aby założyć szkołę językową można wybrać jedną z następujących rodzajów spółek: jawną, komandytową oraz komandytowo-akcyjną,

– kapitałowe spółki handlowe, które posiadają osobowość prawne. Aby założyć spółkę, konieczny jest kapitał zakładowy. W celu założenia szkoły językowej można wybrać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.

Jak forma opodatkowania dochodów dla szkół językowych?

Aby założyć szkolę językową, należy również wybrać formę opodatkowania. Można zdecydować się na dowolną formę spośród:

– opodatkowania na zasadach ogólnych. To podstawowa forma, która wchodzi w życie, gdy przedsiębiorca nie wybierze innej. W tym wypadku naliczany jest podatek w wysokości 17%, który obliczany jest od dochodu po obniżeniu go o kwotę wolną od podatku. Po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego przedsiębiorca zobowiązany jest zapłacić podatek w wysokości 32% od osiągniętej nadwyżki. Możliwe jest również korzystanie z ulg podatkowych i odliczeń. Co więcej, od podstawy opodatkowania można również obliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne,

– podatek liniowy. W tym wypadku dochody opodatkowane są stałą stawką. Decyzję o tej formie opodatkowania można podjąć podczas zakładania firmy, jak i później, składając stosowne oświadczenie. Kiedy warto wybrać podatek liniowy? Przede wszystkim w momencie, gdy roczne dochody firmy przekraczają pierwszy próg podatkowy. Wybierając tę formę opodatkowania, nie można jednak wybrać żadnych ulg podatkowych,

– ryczałt ewidencjonowany. To uproszczona postać rozliczania podatku, która opiera się na uzyskanych przychodach. Dla szkoły językowej, która prowadzi między innymi szkolenia językowe dla firm, podatek wynosi  20%. Jakie są konsekwencje tego wyboru? Rozliczając ryczałt ewidencjonowany, nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Nie ma również możliwości odliczenia ulg dla dzieci. Czy istnieją jednak jakieś ulgi? Możliwe jest odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

– karta podatkowa. Dedykowana jest osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych osób fizycznych. Tę formę rozliczania można zastosować, składając wniosek w czasie rejestracji w CEDIG lub na formularzu PIT-16 do urzędu skarbowego. Po uwzględnieniu decyzji przez naczelnika, zapada decyzja o wysokości podatku. Podejmowana jest ona oddzielnie na każdy rok podatkowy. Jego wysokość wynika z liczby mieszkańców miejscowości, w której działa szkoła prowadząca  szkolenia językowe dla firm oraz liczebności kadry.

Warto wiedzieć, że decydując się na spółkę komandytową, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjną lub akcyjną, jej dochody w pierwszej kolejności zostaną opodatkowane jako podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Jakie są dalsze kroki zakładania szkoły językowej?

Prywatna szkoła językowa jak założyć?Aby założyć własną szkołę językową, należy wybrać dla niej odpowiednie kody PKD. To obowiązkowy krok, który należy zawrzeć we wniosku o wpis działalności do odpowiedniego rejestru. W związku z tym warto przygotować kody wcześniej. Następnym etapem jest zarejestrowanie działalności. Warto też pomyśleć o obsłudze księgowej, ponieważ wymaga ona znajomości przepisów. Nie wszyscy przedsiębiorcy potrafią samodzielnie poradzić sobie z tym obszarem działania firmy. W przypadku szkoły języka angielskiego cennik jest również priorytetem. Zastanawiając się nad szkołą języków cennik jest pierwszym elementem, jaki sprawdzają potencjalni kursanci. Na koniec pozostaje jeszcze utworzenie konta firmowego oraz działania marketingowe.